Поможем Вам получить разрешение на трудоустройство в Украине

Разрешение на работу — это термин для имеющего юридическую силу документа, который позволяет человеку устроиться на работу. Этот термин наиболее часто используется в отношении случаев, когда человеку дают разрешение на работу в стране, где он не имеет гражданства.


Дозвіл на працевлаштування – це документ, що отримують роботодавці для працевлаштування іноземних громадян та підданих. Дозвіл на працевлаштування в Україні видається строком на один рік з можливістю його продовження.  Порядок видачі дозволу на працевлаштування іноземців регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 322 про «Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Використання праці іноземців без дозволу забороняється.
Дозвіл на працю іноземця видається роботодавцю Державним центром зайнятості або обласними центрами зайнятості за його дорученням. Для одержання дозволу на працевлаштування іноземних громадян в Україні необхідна присутність замовника чи його представника для підписання договору на надання послуг і передачі необхідних документів. Для розгляду поданих документів та надання відповідних рекомендацій утворюється комісія при центрі зайнятості, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ, служби безпеки, державної прикордонної та державної податкової служби, а також інших заінтересованих органів.
До Вашої уваги перелік документів, необхідних для отримання дозволу на працевлаштування в Україні:
1. дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;
2. статут роботодавця (нотаріально завірена копія);
3. свідоцтво про державну реєстрацію роботодавця (нотаріально завірена копія);
4. наказ про призначення керівника підприємства (завірена печаткою роботодавця);
5. список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності (фаху), статі;
6. копії документів про освіту або кваліфікацію іноземного громадянина (нотаріально завірена за місцем видачі, апостилізована / легалізована копія, перекладена на українську мову);
7. довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів);
8. довідка центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом;
9. квитанція про внесення плати за розгляд заяви;
10. довідка органу внутрішніх справ про відсутність судимості у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;
11. копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані (з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням);
12. документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості;
13. інформація про адресу проживання іноземного громадянина в Україні, кількість співробітників, що працюють у штаті, посаду, на яку оформляється іноземний громадянин, офіційний рівень заробітної плати іноземного громадянина.
   
В пакет юридичних послуг з отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні входить:
•    консультація з питань процедури отримання дозволу на працевлаштування;
•    підготовка усіх необхідних документів для подальшої передачі в Державний або обласний центр зайнятості;
•    підготовка контракту між роботодавцем та іноземцем;
•    представлення та відстоювання інтересів роботодавця та іноземного громадянина на комісії по розгляду поданих документів для отримання дозволу на працевлаштування;
•    безпосереднє отримання дозволу на працевлаштування іноземця в Україні.


<< Назад
Дозвіл на працевлаштування | Разрешение на трудоустройство в Украине иностранцам | Как получить разрешение на работу в Украине? | Вид на жительство
Дозвіл на працевлаштування, дозвіл на роботу в Україні
Все права защищены. WorkPermit.in.ua 2009-2012